Linux

Linux 5.4 wydany

Główną zmianą, jest wprowadzenie opcjonalnego Kernel Lockdown, uniemożliwiającego procesom oraz użytkownikom(nawet root) zmiany w działającym kernelu. Dodano pełną obsługę systemu plików exFat oraz jak co każdą wersję zwiększono liczbę obsługiwanego sprzętu oraz jego wydajność.